Sygnalista to więcej szans i korzyści niż zagrożeń.
Rozwiązujemy Państwa problemy w każdym aspekcie.

 • 33%
  Szybsze wykrywanie nadużyć*
 • 49%
  Niższa wysokość strat*
 • 43%
  Wykrytych nadużyć dzięki sygnalistom*
 • Państwa nowe obowiązki wynikające z Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów

  DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW OBOWIĄZUJE OD 18 XII 2021 r.

  • Zapewnienie bezpieczeństwa sobie i organizacji

  • Rozwój kultury organizacji poprzez wprowadzenie instytucji sygnalisty

  • Zaprojektowanie, uruchomienie i udostępnienie systemu dla sygnalistów pozwalającego na anonimowe zgłaszanie naruszeń prawa

  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń prawa

  • Zaprojektowanie nowych procesów wewnętrznych gwarantujących ochronę sygnalistów

  • Zadbanie o wewnętrzną spójność procesów zgłaszania nieprawidłowości z innymi procesami wewnętrznymi o charakterze compliance

 • Całościowy proces

  Wprowadzenie instytucji sygnalisty jako nowego bytu do kultury organizacji należy potraktować jako złożony proces:

  • Rozpoczynamy od zmiany podejścia uczestników organizacji poprzez warsztaty i szkolenia (Zarząd, Grupy projektowe, HR, Pracownicy)

  • Przeprowadzamy analizę ryzyka nadużyć, audyt ewentualnych nadużyć i audyt zgodności (compliance)

  • Dostarczamy sygnalistom bezpieczny kanał do anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz dedykowane regulacje wewnętrzne dla organizacji

  • Prowadzimy z wykazaniem należytej staranności kompleksowe postępowania wyjaśniające oraz konsultacje do Państwa postępowań

  • Wspieramy w obsłudze prawnej i compliance

  • Wspieramy (i szkolimy) w PR, komunikacji i wizerunku

 • Outsorcing procesu

  • Kompleksowo obsługujemy cały proces związany z zarządzaniem zgłoszeniami od sygnalistów

  • Pokrywamy obszary: szkoleniowo-doradczo-prawne, analizy ryzyka, audytów, compliance, digitalowe, cyberbezpieczeństwa, PR, komunikacji i wizerunku

  • Dostarczamy anonimową platformę dla sygnalistów oraz cały proces zgłoszeniowy zgodny przepisami obowiązującego prawa (w tym RODO)

  • Sytuacyjnie i projektowo z wykazaniem należytej staranności możemy przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące nanaruszeń zgłoszonych przez sygnalistów

  • Udzielamy konsultacji dotyczących zaplanowania i przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego (m.in. prowadzenie dialogu z sygnalistą)

  • Wspieramy w funkcjonowaniu i budowie/rozbudowie compliance

  • Ograniczamy zakres ryzyka i odpowiedzialności karnej zarządu organizacji

*Dane EY dotyczące firm, które wprowadziły mechanizmy kontrolne (w tym kanał dla sygnalistów)

Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz działania?

Dyrektywa o Ochronie Sygnalistów przewiduje obowiązek wdrożenia systemu zgłaszania i wyjaśniania zgłoszonych naruszeń prawa oraz ochronę osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty). Zwykle brak implementacji dyrektywy zawiesza jej stosowanie. JEDNAK NIE MA TO ZASTOSOWANIA W TYM PRZYPADKU! Od 18 grudnia 2021 roku każdy pracownik sektora publicznego ma prawo oczekiwać od swojego pracodawcy przestrzegania regulacji określonych w Dyrektywie.
 • W strefie prywatnej obejmuje:

  • zarządzających zatrudniających >250 pracowników (od 17 XII 2021),

  • zarządzających podmiotami z rynku finansowego oraz zajmujące się AML/CF, bez względu na liczbę zatrudnionych,

  • zarządzających zatrudniających >50 pracowników (obowiązuje od 17 XII 2023)

 • W strefie publicznej obejmuje:

  • podmioty sektora publicznego zatrudniające >50 pracowników (od 17 XII 2021),

  • jednostki samorządu terytorialnego zatrudniające >50 pracowników (od 17 XII 2021)

Sygnalista holistycznie - nasz proces

 • Szkolenia i warsztaty

  Właściwa komunikacja jest kluczem. Inwestycja w szkolenia wielokrotnie się zwróci, kiedy wszyscy świadomie i odpowiedzialnie będą korzystać z nowego prawa dla sygnalistów...

 • Compliance

  Wdrażamy i wsparamy procesy compliance w organizacji przed wprowadzeniem sygnalisty. Noczesne organizacje powinny funkcjonować zgodnie z powszechnie obowiązującymi...

 • Analiza ryzyka nadużyć, audyty

  Głównym niebezpieczeństwem dla organizacji są nadużycia gospodarcze. Chcemy, żebyście byli Państwo krok przed potencjalnymi zagrożeniami. Uważamy, że środkiem do...

 • Platforma dla sygnalistów do zgłaszania naruszeń prawa

  Dostarczamy platformę zgłoszeniową dla sygnalistów, która jest: bezpieczna, anonimowa, intuicyjna, innowacyjna (przyjazna niewidomym) i zgodna z obowiązującym prawem (w tym RODO). Jej funkcjonalność...

 • Kompleksowe postępowania wyjaśniające i konsultacje

  Kompleksowo i z należytą starannością wspieramy wewnętrzne postępowania wyjaśniające. To zabezpiecza wizerunek Państwa organizacji oraz jej materialne...

 • Obsługa prawna

  Dostarczamy połączenie szerokiej wiedzy prawniczej z bogatym doświadczeniem w biznesie.

 • Analiza ryzyka (ISO), testy, cyberbezpieczeństwo

  Rzetelnie i po partnersku rozwiązujemy Państwa problemy, zaprzęgając w tym celu najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz stosując wyrafinowane technologie…

 • PR, wizerunek, komunikacja

  Każda organizacja (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności), posiada „wizerunek”. Nie bierze się „on z niczego”. Jest on często kreowany poprzez „przypadkowe” działania...

Platforma E-sygnalista

Bezpieczeństwo dla sygnalistów. Korzyści i funkcjonalność dla organizacji

Nasi partnerzy merytoryczni pracowali dla i z ...

BOŚ Bank logo
Audyt bezpieczeństwa dla Banku Ochrony Środowiska S.A

BOŚ Bank

iqfm logo
Audyt dla IQFM Sp. z o.o.

iqfm

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi logo
Analizy, testy, wdrożenia, szkolenia, ceberbezpieczeństwo dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi logo
Analiza ryzyka, audyt, testy, szkolenia, cyberbezpieczeństwo dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy logo
Analizy, testy, wdrożenia, cyberbezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Asseco Data Systems S.A. logo
Analizy, testy, audyty, cyberbezpieczeństwo dla Asseco Data Systems S.A. na rzecz Republiki Togijskiej (Togo).

Asseco Data Systems S.A.

Asseco Business Solutions logo
Cykliczne, coroczne (od 2004 r.) audyty bezpieczeństwa i zasad postępowania dla Asseco Business Solutions.

Asseco Business Solutions

BASF Polska Sp. z o.o. logo
Analiza bezpieczeństwa, stworzenie procedur dla BASF Polska Sp. z o.o.

BASF Polska Sp. z o.o.

Iron Mountain Polska Sp. z o.o. logo
Analiza ryzyka, szkolenia, wdrażanie zmian dla Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Sojusz Lewicy Demokratycznej logo
Audyty, analizy, testy. 7 letni monitoring bezpieczeństwa informacji oraz systemów w trybie ciągłym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Travelplanet.pl S.A. logo
Analiza ryzyka, szkolenia, wdrażanie zmian dla Travelplanet.pl S.A.

Travelplanet.pl S.A.

Urząd Miasta Łódź logo
Analiza ryzyka, wielopoziomowe sprawdzenie bezpieczeństwa, analizy, mapa procesów biznesowych dla Urzędu Miasta Łodzi.

Urząd Miasta Łódź

WALK Sp. z o.o. Sp. k. logo
Analiza ryzyka, testy dla WALK Sp. z o.o. Sp. k.

WALK Sp. z o.o. Sp. k.

MSR logo
Audyt dla MSR.

MSR

Husqvarna Polska logo

Husqvarna Polska

GlaxoSmithKline logo

GlaxoSmithKline

AL-KO KOBER GROUP logo

AL-KO KOBER GROUP

G4S Compliance & Investigations logo

G4S Compliance & Investigations

Kimberly-Clark logo

Kimberly-Clark

Narvil Conference & Spa logo

Narvil Conference & Spa

Albert Polska logo

Albert Polska

Centrum Dializa logo

Centrum Dializa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju logo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PKN Orlen S.A. logo

PKN Orlen S.A.

Foton Technik logo

Foton Technik

Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka logo

Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka

BOŚ Bank logo
Audyt bezpieczeństwa dla Banku Ochrony Środowiska S.A

BOŚ Bank

iqfm logo
Audyt dla IQFM Sp. z o.o.

iqfm

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi logo
Analizy, testy, wdrożenia, szkolenia, ceberbezpieczeństwo dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi logo
Analiza ryzyka, audyt, testy, szkolenia, cyberbezpieczeństwo dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy logo
Analizy, testy, wdrożenia, cyberbezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Asseco Data Systems S.A. logo
Analizy, testy, audyty, cyberbezpieczeństwo dla Asseco Data Systems S.A. na rzecz Republiki Togijskiej (Togo).

Asseco Data Systems S.A.

Asseco Business Solutions logo
Cykliczne, coroczne (od 2004 r.) audyty bezpieczeństwa i zasad postępowania dla Asseco Business Solutions.

Asseco Business Solutions

BASF Polska Sp. z o.o. logo
Analiza bezpieczeństwa, stworzenie procedur dla BASF Polska Sp. z o.o.

BASF Polska Sp. z o.o.

Iron Mountain Polska Sp. z o.o. logo
Analiza ryzyka, szkolenia, wdrażanie zmian dla Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Sojusz Lewicy Demokratycznej logo
Audyty, analizy, testy. 7 letni monitoring bezpieczeństwa informacji oraz systemów w trybie ciągłym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Travelplanet.pl S.A. logo
Analiza ryzyka, szkolenia, wdrażanie zmian dla Travelplanet.pl S.A.

Travelplanet.pl S.A.

Urząd Miasta Łódź logo
Analiza ryzyka, wielopoziomowe sprawdzenie bezpieczeństwa, analizy, mapa procesów biznesowych dla Urzędu Miasta Łodzi.

Urząd Miasta Łódź

WALK Sp. z o.o. Sp. k. logo
Analiza ryzyka, testy dla WALK Sp. z o.o. Sp. k.

WALK Sp. z o.o. Sp. k.

MSR logo
Audyt dla MSR.

MSR

Husqvarna Polska logo

Husqvarna Polska

GlaxoSmithKline logo

GlaxoSmithKline

AL-KO KOBER GROUP logo

AL-KO KOBER GROUP

G4S Compliance & Investigations logo

G4S Compliance & Investigations

Kimberly-Clark logo

Kimberly-Clark

Narvil Conference & Spa logo

Narvil Conference & Spa

Albert Polska logo

Albert Polska

Centrum Dializa logo

Centrum Dializa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju logo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PKN Orlen S.A. logo

PKN Orlen S.A.

Foton Technik logo

Foton Technik

Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka logo

Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka

BOŚ Bank logo
Audyt bezpieczeństwa dla Banku Ochrony Środowiska S.A

BOŚ Bank

iqfm logo
Audyt dla IQFM Sp. z o.o.

iqfm

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi logo
Analizy, testy, wdrożenia, szkolenia, ceberbezpieczeństwo dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi logo
Analiza ryzyka, audyt, testy, szkolenia, cyberbezpieczeństwo dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy logo
Analizy, testy, wdrożenia, cyberbezpieczeństwa dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Asseco Data Systems S.A. logo
Analizy, testy, audyty, cyberbezpieczeństwo dla Asseco Data Systems S.A. na rzecz Republiki Togijskiej (Togo).

Asseco Data Systems S.A.

Asseco Business Solutions logo
Cykliczne, coroczne (od 2004 r.) audyty bezpieczeństwa i zasad postępowania dla Asseco Business Solutions.

Asseco Business Solutions

BASF Polska Sp. z o.o. logo
Analiza bezpieczeństwa, stworzenie procedur dla BASF Polska Sp. z o.o.

BASF Polska Sp. z o.o.

Iron Mountain Polska Sp. z o.o. logo
Analiza ryzyka, szkolenia, wdrażanie zmian dla Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

Sojusz Lewicy Demokratycznej logo
Audyty, analizy, testy. 7 letni monitoring bezpieczeństwa informacji oraz systemów w trybie ciągłym dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Travelplanet.pl S.A. logo
Analiza ryzyka, szkolenia, wdrażanie zmian dla Travelplanet.pl S.A.

Travelplanet.pl S.A.

Urząd Miasta Łódź logo
Analiza ryzyka, wielopoziomowe sprawdzenie bezpieczeństwa, analizy, mapa procesów biznesowych dla Urzędu Miasta Łodzi.

Urząd Miasta Łódź

WALK Sp. z o.o. Sp. k. logo
Analiza ryzyka, testy dla WALK Sp. z o.o. Sp. k.

WALK Sp. z o.o. Sp. k.

MSR logo
Audyt dla MSR.

MSR

Husqvarna Polska logo

Husqvarna Polska

GlaxoSmithKline logo

GlaxoSmithKline

AL-KO KOBER GROUP logo

AL-KO KOBER GROUP

G4S Compliance & Investigations logo

G4S Compliance & Investigations

Kimberly-Clark logo

Kimberly-Clark

Narvil Conference & Spa logo

Narvil Conference & Spa

Albert Polska logo

Albert Polska

Centrum Dializa logo

Centrum Dializa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju logo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

PKN Orlen S.A. logo

PKN Orlen S.A.

Foton Technik logo

Foton Technik

Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka logo

Fundacja Meritum im. Zbyszka Winiarka

Sygnalista holistycznie - nasz proces

Właściwa komunikacja jest kluczem. Inwestycja w szkolenia wielokrotnie się zwróci, kiedy wszyscy świadomie i odpowiedzialnie będą korzystać z nowego prawa dla sygnalistów...

Szkolenia i warsztaty

Wdrażamy i wsparamy procesy compliance w organizacji przed wprowadzeniem sygnalisty. Noczesne organizacje powinny funkcjonować zgodnie z powszechnie obowiązującymi...

Compliance

Głównym niebezpieczeństwem dla organizacji są nadużycia gospodarcze. Chcemy, żebyście byli Państwo krok przed potencjalnymi zagrożeniami. Uważamy, że środkiem do...

Analiza ryzyka nadużyć, audyty

Dostarczamy platformę zgłoszeniową dla sygnalistów, która jest: bezpieczna, anonimowa, intuicyjna, innowacyjna (przyjazna niewidomym) i zgodna z obowiązującym prawem (w tym RODO). Jej funkcjonalność...

Platforma dla sygnalistów do zgłaszania naruszeń prawa

Kompleksowo i z należytą starannością wspieramy wewnętrzne postępowania wyjaśniające. To zabezpiecza wizerunek Państwa organizacji oraz jej materialne...

Kompleksowe postępowania wyjaśniające i konsultacje

Dostarczamy połączenie szerokiej wiedzy prawniczej z bogatym doświadczeniem w biznesie.

Obsługa prawna

Rzetelnie i po partnersku rozwiązujemy Państwa problemy, zaprzęgając w tym celu najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz stosując wyrafinowane technologie…

Analiza ryzyka (ISO), testy, cyberbezpieczeństwo

Każda organizacja (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności), posiada „wizerunek”. Nie bierze się „on z niczego”. Jest on często kreowany poprzez „przypadkowe” działania...

PR, wizerunek, komunikacja

Właściwa komunikacja jest kluczem. Inwestycja w szkolenia wielokrotnie się zwróci, kiedy wszyscy świadomie i odpowiedzialnie będą korzystać z nowego prawa dla sygnalistów...

Szkolenia i warsztaty

Wdrażamy i wsparamy procesy compliance w organizacji przed wprowadzeniem sygnalisty. Noczesne organizacje powinny funkcjonować zgodnie z powszechnie obowiązującymi...

Compliance

Głównym niebezpieczeństwem dla organizacji są nadużycia gospodarcze. Chcemy, żebyście byli Państwo krok przed potencjalnymi zagrożeniami. Uważamy, że środkiem do...

Analiza ryzyka nadużyć, audyty

Dostarczamy platformę zgłoszeniową dla sygnalistów, która jest: bezpieczna, anonimowa, intuicyjna, innowacyjna (przyjazna niewidomym) i zgodna z obowiązującym prawem (w tym RODO). Jej funkcjonalność...

Platforma dla sygnalistów do zgłaszania naruszeń prawa

Kompleksowo i z należytą starannością wspieramy wewnętrzne postępowania wyjaśniające. To zabezpiecza wizerunek Państwa organizacji oraz jej materialne...

Kompleksowe postępowania wyjaśniające i konsultacje

Dostarczamy połączenie szerokiej wiedzy prawniczej z bogatym doświadczeniem w biznesie.

Obsługa prawna

Rzetelnie i po partnersku rozwiązujemy Państwa problemy, zaprzęgając w tym celu najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz stosując wyrafinowane technologie…

Analiza ryzyka (ISO), testy, cyberbezpieczeństwo

Każda organizacja (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności), posiada „wizerunek”. Nie bierze się „on z niczego”. Jest on często kreowany poprzez „przypadkowe” działania...

PR, wizerunek, komunikacja

Właściwa komunikacja jest kluczem. Inwestycja w szkolenia wielokrotnie się zwróci, kiedy wszyscy świadomie i odpowiedzialnie będą korzystać z nowego prawa dla sygnalistów...

Szkolenia i warsztaty

Wdrażamy i wsparamy procesy compliance w organizacji przed wprowadzeniem sygnalisty. Noczesne organizacje powinny funkcjonować zgodnie z powszechnie obowiązującymi...

Compliance

Głównym niebezpieczeństwem dla organizacji są nadużycia gospodarcze. Chcemy, żebyście byli Państwo krok przed potencjalnymi zagrożeniami. Uważamy, że środkiem do...

Analiza ryzyka nadużyć, audyty

Dostarczamy platformę zgłoszeniową dla sygnalistów, która jest: bezpieczna, anonimowa, intuicyjna, innowacyjna (przyjazna niewidomym) i zgodna z obowiązującym prawem (w tym RODO). Jej funkcjonalność...

Platforma dla sygnalistów do zgłaszania naruszeń prawa

Kompleksowo i z należytą starannością wspieramy wewnętrzne postępowania wyjaśniające. To zabezpiecza wizerunek Państwa organizacji oraz jej materialne...

Kompleksowe postępowania wyjaśniające i konsultacje

Dostarczamy połączenie szerokiej wiedzy prawniczej z bogatym doświadczeniem w biznesie.

Obsługa prawna

Rzetelnie i po partnersku rozwiązujemy Państwa problemy, zaprzęgając w tym celu najnowsze zdobycze nauki i techniki oraz stosując wyrafinowane technologie…

Analiza ryzyka (ISO), testy, cyberbezpieczeństwo

Każda organizacja (bez względu na rodzaj prowadzonej działalności), posiada „wizerunek”. Nie bierze się „on z niczego”. Jest on często kreowany poprzez „przypadkowe” działania...

PR, wizerunek, komunikacja

Nasi partnerzy merytoryczni

 • Klaudia Fatah

  szkolenia i warsztaty

  • Trener biznesu i konsultant z 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami doradczo-szkoleniowymi

  • Twórca licznych programów rozwojowych dla organizacji

  • Specjalizacja — zarządzanie ludźmi i zarządzanie zmianą, przywództwo, psychologia społeczna, wywieranie wpływu, efektywna komunikacja

  • Certyfikowany Coach

  • Menedżer zarządzającymi zespołami trenerów i konsultantów

  • Autorka wielu publikacji z zakresu rozwijania zespołów, executive recruiment, budowania kariery i kompetencji menedżerskich

 • Marta Zielińska

  szkolenia i warsztaty

  • Psycholog z 15 letnim doświadczeniem w zawodzie

  • Certyfikowany Coach

  • Terapeuta, superwizor i szkoleniowiec coachingowy

  • Specjalizacja — rezyliencja, well-being, zarządzanie emocjami, energia życiową w oparciu o neurobiologię

  • Ugruntowana wiedza z zakresu pracy ze stresem i sytuacjami kryzysowymi

  • Team Leader projektów rozwojowych

  • Tłumacz symultaniczny warsztatów i szkoleń rozwojowych

 • Dr Angelina Stokłosa

  • Doktor nauk prawnych, adwokat, partner w kancelarii Stokłosa Syp & Wspólnicy w Warszawie

  • Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych. Przeprowadza audyt wdrożenia rozporządzenia MAR